Khamis, 6 April 2017

Cakap Ajuk Kepada Cakap Pindah

1.Cakap Ajuk
Cakap Ajuk merupakan percakapan seseorang ditulis semula perkataan diucapkan tanpa mengubah apa-apa makna. Dalam kata lain, bermaksud ayat yang mengajuk atau meniru percakapan yang diucapkan seseorang. Ayat cakap ajuk menggunakan tanda petik ".........".
2.Cakap Pindah
Cakap Pindah merupakan percakapan seseorang ditulis semula dengan menyusun tatabahasa yang betul.

3.Apabila menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah dan sebaliknya, sesetengah perkataan akan bertukar. Lihat jadual di bawah.
GOLONGAN
AYAT CAKAP AJUK
AYAT CAKAP PINDAH


Kata Ganti Nama Diri
Aku, saya
Kami
Beta
Awak, kamu
Kamu semua
Dia
Mereka
Baginda
Dia, -nya
mereka
Kata Ganti Nama Tempat
Sini
Sana, situ
Kata Ganti Nama Tunjuk
Ini
itu


Kata Keterangan Masa
Sekarang
Malam tadi
Semalam
Hari ini
esok
Masa itu
Malam yang lepas
Hari semalamnya
Hari itu
Keesokan harinya

Kata seru
Cis
Eh
Aduh
dengan marah
dengan hairan
sambil mengerang kesakitan
Perkataan bahasa Arab
Alhamdulillah
mengucap syukur

Penggunaan kata singkatan
nak
mak
dah
mau
hendak
emak
sudah
mahu
Ayat perintah
Jangan
Sila masuk  
melarang
menjemput

4. Pastikan tidak ada isi yang ditambah atau yang ditinggalkan ketika menukarkan perbualan.

5.Contoh cakap ajuk kepada cakap pindah:

Bil
AYAT CAKAP AJUK
Bil
AYAT CAKAP PINDAH
1
Saya tinggal di PCB,” kata Ali kepada Abu.
1
Ali memberitahu Abu bahawa dia tinggal di PCB
2
“Bilakah pertandingan ini akan tamat? Ani bertanya kepada Ayu.
2
Ani bertanya kepada Ayu bila pertandingan itu akan tamat.
3
Kata Aji kepada Lee, “saya belum makan.”
3
Aji memberitahu Lee bahawa dia belum makan.
4
Ali: “Bolehkan saya duduk di sini Abu?”
6
Ali bertanyakan Abu sama ada dia boleh duduk di situ.
5
“Berikan buku ini kepada Cikgu Mat,” kata Siti kepada Nur.
5
Siti berpesan kepada Nur agar memberikan buku itu kepada Cikgu Mat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan