Ahad, 12 April 2015

Kata Sendi Nama

Tidak dapat membezakan antara kata sendi nama di…dengan imbuhan di …

salah – disekolah, dipasar, diJohor, disini, disamping, diutara, di beri, di ambil, di hantar, di dapati, di anjurkan, urus niaga di gantung (seperti yang ditulis papa papan kenyataan sebuah pejabat pos di Ampang)

betul – di sekolah, di pasar, di Johor, di sini, di samping, di utara, diberi, diambil, dihantar, didapati, dianjurkan


Tidak dapat membezakan antara kata sendi nama ke dengan imbuhan ke

salah – keMelaka, kepadang, kesana, kehadrat, keselatan
betul – ke Melaka, ke padang, ke sana, kehendak, ketua, ke kasih


Tidak dapat membezakan penggunaan dari dan daripada
dari – rumus  ATM
A –arah (dari belakang, dari timur, dari depan)
T – tempat (dari Saratok, dari Kajang, dari sekolah, dari kantin)
M –masa (dari semalam lagi, dari pagi tadi, dari pukul enam petang)
daripada – rumus KABOS
K – keanggotaan (daripada Persatuan Bahasa Melayu)
A – asal  (asal kejadian sesuatu benda: daripada getah, daripada kayu jati, daripada tepung)
B – banding /beza  (perbezaan dan perbandingan sesuatu: lebih daik daripada,   
berbeza daripada)
            – orang / organisasi (daripada Ahmad, daripada Kementerian Pertahanan,daripada PPUSM)
S – sumber ( sumber sesuatu: daripada guru besar, daripada markah ujian, daripada petikan)


Mengulang kata atau menggunakan kata ganda selepas kata bilangan jamak(banyak)
salah – semua guru-guru, segala alat-alat, kebanyakan ahli-ahli
betul – semua guru, segala alat, kebanyakan ahli


Tidak menggandakan kata bilangan himpunanan
salah – beratus orang, beribu penonton, berguni padi
betul – beratus-ratus orang, beribu-ribu orang, berguni-guni padi


Kesalahan penggunaan kata darjah penghabisan
salah – paling tinggi sekali, terlalu mahal sekali
betul – paling tinggi, tinggi sekali, terlalu mahal, mahal sekali


Menggandakan kata selepas saling (kesalahan berbentuk lewah)
salah – saling hormat-menghormati, saling bermaaf-maafan
betul – saling menghormati, hormat-menghormati, saling bermaafan


Pembentukan ayat pasif
Surat itu telah dihantar oleh kami. (salah)
Surat itu telah kami hantar. (betul)
Laporan itu perlu disiapkan oleh anda. (salah)
Laporan itu perlu anda siapkan. (betul)
Majalah itu telah mereka edarkan. (salah)
Majalah itu telah diedarkan oleh mereka. (betul)

Kesimpulannya, INGAT.. Kata Sendi Nama oleh hanya untuk Kata Ganti Nama Diri Orang Ketiga; yakni mereka, baginda, ibu, ayah Raju, dan lain-lain. Kata Sendi Nama oleh tidak boleh digunakan untuk orang pertama (aku, saya, patik, beta, hamba, kami, kita dan lain-lain) dan kedua (engkau, awak, anda, kalian, dan tuanku).


Penggunaan imbuhan –kaN di tempat kata bantu akan
salah – sayangkan, rindukan, bencikan, cintakan
betul – sayang akan, rindu akan, benci akan, cinta akan


Menjarakkan imbuhan pinjaman
salah – juru taip , ko kurikulum, pasca moden, anti dadah, anti kerajaan, pro pembangkang
betul – jurutaip, kokurikulum, pascamoden, antidadah, antikerajaan, propembangkang
betul – sosioekonomi, ekabahasa, prasekolah, dwitahunan, mahasiswa


sumber:Tidak dapat membezakan antara kata sendi nama di…dengan imbuhan di …

salah – disekolah, dipasar, diJohor, disini, disamping, diutara, di beri, di ambil, di hantar, di dapati, di anjurkan, urus niaga di gantung (seperti yang ditulis papa papan kenyataan sebuah pejabat pos di Ampang)

betul – di sekolah, di pasar, di Johor, di sini, di samping, di utara, diberi, diambil, dihantar, didapati, dianjurkan

Tidak dapat membezakan antara kata sendi nama ke dengan imbuhan ke

salah – keMelaka, kepadang, kesana, kehadrat, keselatan
betul – ke Melaka, ke padang, ke sana, kehendak, ketua, ke kasih

 Tidak dapat membezakan penggunaan dari dan daripada
dari – rumus  ATM
A –arah (dari belakang, dari timur, dari depan)
T – tempat (dari Saratok, dari Kajang, dari sekolah, dari kantin)
M –masa (dari semalam lagi, dari pagi tadi, dari pukul enam petang)
daripada – rumus KABOS
K – keanggotaan (daripada Persatuan Bahasa Melayu)
A – asal  (asal kejadian sesuatu benda: daripada getah, daripada kayu jati, daripada tepung)
B – banding /beza  (perbezaan dan perbandingan sesuatu: lebih daik daripada,   
berbeza daripada)
            – orang / organisasi (daripada Ahmad, daripada Kementerian Pertahanan,daripada PPUSM)
S – sumber ( sumber sesuatu: daripada guru besar, daripada markah ujian, daripada petikan)

 Mengulang kata atau menggunakan kata ganda selepas kata bilangan jamak(banyak)
salah – semua guru-guru, segala alat-alat, kebanyakan ahli-ahli
betul – semua guru, segala alat, kebanyakan ahli

Tidak menggandakan kata bilangan himpunanan
salah – beratus orang, beribu penonton, berguni padi
betul – beratus-ratus orang, beribu-ribu orang, berguni-guni padi

  Kesalahan penggunaan kata darjah penghabisan
salah – paling tinggi sekali, terlalu mahal sekali
betul – paling tinggi, tinggi sekali, terlalu mahal, mahal sekali

 Menggandakan kata selepas saling (kesalahan berbentuk lewah)
salah – saling hormat-menghormati, saling bermaaf-maafan
betul – saling menghormati, hormat-menghormati, saling bermaafan

Pembentukan ayat pasif
Surat itu telah dihantar oleh kami. (salah)
Surat itu telah kami hantar. (betul)
Laporan itu perlu disiapkan oleh anda. (salah)
Laporan itu perlu anda siapkan. (betul)
Majalah itu telah mereka edarkan. (salah)
Majalah itu telah diedarkan oleh mereka. (betul)

Kesimpulannya, INGAT.. Kata Sendi Nama oleh hanya untuk Kata Ganti Nama Diri Orang Ketiga; yakni mereka, baginda, ibu, ayah Raju, dan lain-lain. Kata Sendi Nama oleh tidak boleh digunakan untuk orang pertama (aku, saya, patik, beta, hamba, kami, kita dan lain-lain) dan kedua (engkau, awak, anda, kalian, dan tuanku).

Penggunaan imbuhan –kaN di tempat kata bantu akan
salah – sayangkan, rindukan, bencikan, cintakan
betul – sayang akan, rindu akan, benci akan, cinta akan

 Menjarakkan imbuhan pinjaman
salah – juru taip , ko kurikulum, pasca moden, anti dadah, anti kerajaan, pro pembangkang
betul – jurutaip, kokurikulum, pascamoden, antidadah, antikerajaan, propembangkang
betul – sosioekonomi, ekabahasa, prasekolah, dwitahunan, mahasiswa
 Tidak dapat membezakan antara kata sendi nama di…dengan imbuhan di …

salah – disekolah, dipasar, diJohor, disini, disamping, diutara, di beri, di ambil, di hantar, di dapati, di anjurkan, urus niaga di gantung (seperti yang ditulis papa papan kenyataan sebuah pejabat pos di Ampang)

betul – di sekolah, di pasar, di Johor, di sini, di samping, di utara, diberi, diambil, dihantar, didapati, dianjurkan

Tidak dapat membezakan antara kata sendi nama ke dengan imbuhan ke

salah – keMelaka, kepadang, kesana, kehadrat, keselatan
betul – ke Melaka, ke padang, ke sana, kehendak, ketua, ke kasih

 Tidak dapat membezakan penggunaan dari dan daripada
dari – rumus  ATM
A –arah (dari belakang, dari timur, dari depan)
T – tempat (dari Saratok, dari Kajang, dari sekolah, dari kantin)
M –masa (dari semalam lagi, dari pagi tadi, dari pukul enam petang)
daripada – rumus KABOS
K – keanggotaan (daripada Persatuan Bahasa Melayu)
A – asal  (asal kejadian sesuatu benda: daripada getah, daripada kayu jati, daripada tepung)
B – banding /beza  (perbezaan dan perbandingan sesuatu: lebih daik daripada,   
berbeza daripada)
            – orang / organisasi (daripada Ahmad, daripada Kementerian Pertahanan,daripada PPUSM)
S – sumber ( sumber sesuatu: daripada guru besar, daripada markah ujian, daripada petikan)

 Mengulang kata atau menggunakan kata ganda selepas kata bilangan jamak(banyak)
salah – semua guru-guru, segala alat-alat, kebanyakan ahli-ahli
betul – semua guru, segala alat, kebanyakan ahli

Tidak menggandakan kata bilangan himpunanan
salah – beratus orang, beribu penonton, berguni padi
betul – beratus-ratus orang, beribu-ribu orang, berguni-guni padi

  Kesalahan penggunaan kata darjah penghabisan
salah – paling tinggi sekali, terlalu mahal sekali
betul – paling tinggi, tinggi sekali, terlalu mahal, mahal sekali

 Menggandakan kata selepas saling (kesalahan berbentuk lewah)
salah – saling hormat-menghormati, saling bermaaf-maafan
betul – saling menghormati, hormat-menghormati, saling bermaafan

Pembentukan ayat pasif
Surat itu telah dihantar oleh kami. (salah)
Surat itu telah kami hantar. (betul)
Laporan itu perlu disiapkan oleh anda. (salah)
Laporan itu perlu anda siapkan. (betul)
Majalah itu telah mereka edarkan. (salah)
Majalah itu telah diedarkan oleh mereka. (betul)

Kesimpulannya, INGAT.. Kata Sendi Nama oleh hanya untuk Kata Ganti Nama Diri Orang Ketiga; yakni mereka, baginda, ibu, ayah Raju, dan lain-lain. Kata Sendi Nama oleh tidak boleh digunakan untuk orang pertama (aku, saya, patik, beta, hamba, kami, kita dan lain-lain) dan kedua (engkau, awak, anda, kalian, dan tuanku).

Penggunaan imbuhan –kaN di tempat kata bantu akan
salah – sayangkan, rindukan, bencikan, cintakan
betul – sayang akan, rindu akan, benci akan, cinta akan

 Menjarakkan imbuhan pinjaman
salah – juru taip , ko kurikulum, pasca moden, anti dadah, anti kerajaan, pro pembangkang
betul – jurutaip, kokurikulum, pascamoden, antidadah, antikerajaan, propembangkang
betul – sosioekonomi, ekabahasa, prasekolah, dwitahunan, mahasiswa

sumber:http://depsaafzan.blogspot.com/2012/10/kesalahan-tatabahasa-bahasa-melayu.html

Tiada ulasan:

Catat Ulasan