Rabu, 25 Ogos 2021

Seloka Tak Berikhtiar Sendiri

 Maksud

 Maksud rangkap 1

Ramai yang mempunyai keinginan yang tinggi tetapi tidak beriktiar ,sebaliknya suka meminta-minta daripada orng lain.

Maksud rangkap 2

Ramai yang suka meminta-minta dan memohon pertolongan orang lain ataupun hanya tahu menyusahkan ibubapa.

Maksud rangkap 3

Penyair mengkritik sikap anak-anak yang sentiasa mengharapkan ibubapa sedangkan manusia disuruh beramal dan berusaha seharusnya mereka mempunyai perasaan malu kerana tidak berusaha atau bergantung kepada orang lain.

Maksud Rangkap 4

Orang tak berusaha sendiri tidak tahu pahit maung bekerja .

Maksud Rangkap 5

Orang yang tidak berusaha akan mudah mengaku kalah dan dipandang rendah oleh masyarakat .

Maksud Rangkap 6

Orang tidak berusaha akan hilang keyakinan diri dan tidak akan mencapai kejayaan dalam hidup sebaliknya akan mendapat kerugian


Tema

Seloka tak berikhtiar sendiri bertemakan kepentingan berikhtiar untuk berjaya dalam kehidupan. Huraian:Sesuatu kejayaan yang dicapai atas usaha/ ikhtiar sendiri memberi kepuasan kepada diri seseorang daripada sikap yang hanya suka meminta/ mengharapkan pertolongan orang./Contohnya,

Banyak orang berangan-angan tinggl,

Ingin mencapai itu dan ini,

Tetapi tak mahu bersusah diri,

Untuk menyampaikan cita-cita pujaan hati,

Mereka suka minta tolong, minta beri.

 

 

Persoalan

1)Kepentingan menjaga maruah/ harga diri.Contoh: Akan hilanglah harga dirinya

2) Sikap mengharapkan bantuan Allah tanpa berusaha

Contoh: Bahkan, walaupun kepada Allah,

Suka menadah dan tertadah-tadah,

Suka menjadikan diri peminta sedekah, Tetapi tak banyak usaha dan ikhtiar sendiri

3) Sikap malas berusaha untuk mencapai ; cita-cita

Contoh: Banyak orang berangan-angan tinggi,

Ingin mencapai itu dan ini,

Tetapi tak mahu bersusah diri

 

Bentuk

 

1) Mempunyai rangkap iaitu 6 rangkap.

2) Jumlah baris yang tidak sama dalam setiap rangkap, iaitu 5 hingga 11 baris setiap rangkap.

3) Mempunyai bilangan patah perkataan yang tidak sama setiap baris.Mempunyai 2 hingga 7 perkataan setiap baris.

4) Mempunyai suku kata yang tidak sama dalam setiap baris.Mempunyai  4 hingga 16 suku kata setiap baris.

5) Mempunyai rima akhir yang tidak sama iaitu R4 aabbaa R6abbbbb

 

 

Gaya bahasa

1) Diksi -pemilihan perkataan sesuai dengan persekitaran orang Melayu .contoh:kata Allah yang berkaitan dengan agama orang Melayu .

2) Metafora -contoh:gelombang manja (b5,r4)

3) Similie -contoh:sebagai anak kecil yang masih menyusu (b5,r2)

4) Personifikasi –contoh:orang yang asyik dipeluk gelombang manja

6) Aliterasi –pengulangan bunyi huru fkonsenan (i).contoh:banyak orang berangan-angan tinggi

7) Asonansi –pengulangan bunyi huruf vokal(i).contoh:ingin mencapai itu dan ini

8) Kata ganda-berangan-angan,cita-cita,tertadah-tadah,meminta-minta

Imegen –puncak yang tinggi –kejayaan

9) Sinkope –kata tak Cth:tetapi tak mahu susah ,tetapi tak banyak usaha dan ikhtiar sendiri,yang tak tahu menelan pahit maung bekerja

10) Anafora –kata atau dalam baris 3-4-rangkap 2

11) Responsi-Kepada

12)Simile-Sebagai anak kecil yang masih menyusu

13)Repitisi kata-minta

14)Repitisi frasa-banyak orang

15)Sarkasme-menjadi kutu

 

Gaya bahasa pengulangan

1)Asonansi Contoh:Memohon penolongan di sana sini

2)Aliterasi Contoh:Suka menadah dan tertadah-tadah

3)Anafora Contoh:Mengapa sentiasa mengharap ibu bapa?Mengapa masih mahu menadah meminta-minta?

5) Responsif.Contoh: Kalau selalu meminta kepada ibu dan ayah, Bahkan, walaupun kepada Allah

6) Repitisi kata.Contoh: Mereka suka minta tolong,minta beri

7) Repitisi frasa.Contoh: Banyak orang

 

Gaya bahasa perbandingan(masa silam harus pandang positif)

1) Metafora.Contoh: gelombang manja

2) Simile-Contoh: Sebagai anak kecil yang masih menyusu

3) Hiperbola.Contoh: Sendiri rempuh hutan belukar yang kelam!

4) Personifikasi.Contoh: Orang yang asyik dipeluk gelombang manja

5) Perlambangan.Contoh: belukar tebal

 

 

 

 

 

Nilai

-Berdikari - seseorang janganlah mengharapkan ibu bapa tau meminta-minta tetapi sebaliknya harus berusaha sendiri/berdikari

-Kegigihan- Seseorang seharusnya gigih berusaha bukannya dengan menadah- nadah atau meminta- minta.

-Ketabahan dan kesabaran – Perlunya sabar dan tabah dalam berusaha.Cth: Sendiri rempuh belukar tebal yang kelam.

-Keyakinan diri – Cth:iaitu keopercayaan kepada dirinya senndiri

Menjaga maruah diri – Orang yang beriktiar adalah orang yang menjaga maruah diri.Hal ini mengelakan diri daripada dipandang rendah oleh orang lain.Cth:Akan hilanglah harga dirinya(B5,R5)

 

 

Pengajaran

1) Kita hendaklah sentiasa berusaha untuk mencapai cita-cita/ kejayaan/mencari rezeki Contoh.

Banyak orang berangan-angan tinggi,

Ingin mencapai itu dan ini,

Tetapi tak mahu bersusah diri

Untuk menyampaikan cita-cita pujaan hati

Mereka suka minta tolong, minta beri.

 

2) Kita hendaklah mengamalkan hidup  berdikari/Kita janganlah terlalu mengharapkan pertolongan daripada orang lain Contoh:

Manusia disuruh "beramal",

berusaha:

 

3) Kita hendaklah merr.punyai maruah diri. Contoh:

Akan rendahlah pandangan orang kepadanya,/

Akan hilanglah harga dirinya,/

Akan jatuhlah darjat manusianya!

 

4) Kita mestilah tabah / sabar dalam menempuh sesuatu rintangan

Contoh:

Sendirilah, selam lautan dalam!/

Sendiri rempuh belukar tebal yang kelam!

 

5) Kita hendaklah berikhtiar terlebih dahulu sebelum berdoa kepada Allah Contoh:

Walaupun meminta kepada Tuhan Maha Kaya,

Tetapi trada beramal ikhtiar sendiri,

 

6) Kita janganlah menyusahkan ibu dan ; bapa Contoh:

Atau menyusahi ayah dan ibu - jadi kutu,

 

7) Kita nendaklah mempunyai keyakinan diri yang tinggi Contoh:

Lenyaplah kelak daripadanya sifat jauhari.

iaitu kepercayaan kepada dirinya sendiri;

 

 

 

 

 

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan