Rabu, 25 Ogos 2021

Syair Seratus Siti

Maksud

Rangkap pertama

Tersebut kisah Raja Malabari yang mempunyai kerajaan. Kehidupannnya setiap hari/ masa dipenuhi dengan kegembiraan. Baginda mempunyai rakyat jelata yang ramai tiada terkira

 

Rangkap kedua

Raja Malabari berbangsa Ajam. Baginda mempunyai keraiaan besar. Baginda mempunyai jajahan takluk yang luas.Semua pemimpin di tanah jajahan menghantar ufti kepada baginda

 

Rangkap ketiga

Pada suatu hari baginda bersemayam di balai seri.Baginda dihadapi oleh hulubalang dan menteri/ pembesar.Hulubalang dan menteri/pembesar baginda terlalu ramai.

 

Rangkap keempat

Rakyat Raja Malabari tidak ada yang hidup susah.Rakyat baginda tertalu ramai. Diiringi dengan suasana gegak gempita. Mereka datang untuk menghadap Raja Malabari di singgah sana baginda.

 

Rangkap kelima

Raja Malabari mempunyai askar yang ramai.Sehingga penuh di seluruh kampung. Negeri di bawah pemerintahan baginda makmur dan sentosa.Semua rakyat baginda hidup dalam keadaan gembira.

 

Rangkap keenam

Apabila melibat kehebatan/ kebesaran/ kelebihan yang ada pada dirinya, Raja Malabari menjadi sangat angkuh/ bongkak/ takbur.Baginda memberitahu menteri-menterinya bahawa kebesaran/ kelebihan/kehebatan yang ada pada baginda tiada tandingnya.

 

Rangkap ketujuh

Baginda bertanya lagi jika ada raja lain yang lebih kaya dan lebih mulia daripada baginda. Bagi Raja Malabari, bagindalah raja di dunia ini.Baginda ingin mengetahui seandainya ada raja lain yang lebih hebat/ masyhur/ mulia/ berkuasa daripada baginda.

 

Rangkap kelapan

Raja Malabari menyuruh menterinya memberitahu baginda dengan segera. Adakah raja lain yang lebih hebal/ masyhur/ mulia/ berkuasa daripada baginda.

 

Rangkap kesembilan

Lalu datang seorang pahlawan. Beliau memberitahu baginda bahawa kekayaan baginda tiada tolok bandingnya.Baginda memerintah dengan adil. Baginda juga memiliki rakyat dan tentera yang terlalu ramai.

 

Tema

Tema: Kehebatan dan keangkuhan seorang pemerintah.

Huraian: Raja Malabari menjadi angkuh

 

Ciri/bentuk puisi

1.Mempunyai rangkap. Terdiri daripada satu rangkap/ serangkap

2.Mempunyai bilangan baris. Empat baris serangkap

3.Jumlah perkataan sebaris tidak sama iaitu dua hingga empat patah perkataan sebaris

4.Jumlah suku kata sebaris tidak sama iaitu sebelas hingga tiga belas suku kata sebaris

5.Rima akhir sama/ seragam/ sekata/ aaaa

6.Mempunyai ciri baris.Semua/ setiap baris ialah maksud.

7.Terdapat jeda/ hentian di tengah baris

8.Berbentuk terikat.Disampaikan secara beriagu/ berirama

 

 

Gaya bahasa

1.Asonansi.Contoh:Negerinya makmur  sangat sentosa

2.Aliterasi.Contoh: Sehari-hari suka termasa

3.Bahasa arkaik/ bahasa Melayu klasik Contoh: lasykar/ Lasvkarnva banyak beribu laksa

4.Hiperbola.Contoh: Lasykarnya banyak beribu iaksa

5.Kata ganda.Contoh:    Sehari-hari suka termasa/Sehari-hari

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan